گزارش دستگیری یک باند تبانی در لیگ دو از زبان شهیدی

ایران - 23 اردیبهشت 1401 ساعت 15:23 - 2404 بازدید

گزارش مدیر کل حراست وزارت ورزش از دستگیری یک باند تبانی در لیگ دو در حین معامله و رد بدل کردن چک های میلیونی

دیدگاه ها