جایزه قهرمانی جهان معادل قیمت یک پراید!؟

حواشی - 23 اردیبهشت 1401 ساعت 12:46 - 3497 بازدید

صحبتهای پیمان فخری رییس مرکز نظارت بر تیم های ملی درباره سرخوردگی قهرمانان ملی پس از تعویق بازیهای آسیایی و علت های آن

دیدگاه ها