صحبت‌های صالحی امیری درباره بازنشستگی

سایر ورزش ها - 21 اردیبهشت 1401 ساعت 11:51 - 611 بازدید

صحبت های صالحی امیری در خصوص بازنشستگی از سِمَت ریاست کمیته ملی المپیک در جلسه پرسش و پاسخ  با خبرنگاران

در جلسات هیئت اجرایی بحث و تصویب شد و بعد اساسنامه در مجمع تصویب و به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال و تایید شد بعد به صحن دولت رفت و بعد از آن به شورای نگهبان ارسال و تصویب شد و نهایتا  تصویب اساسنامه توسط شورای نگهبان در تاریخ 24 آبان سال 1400  انجام شد. این اساسنامه در دی ماه توسط مخبر به ما ابلاغ شد. ماده 19 اساسنامه مصوب کمیته اعلام کرده که ریاست کمیته شغل محسوب نمی‌شود

دیدگاه ها