علیرضا پاکدل : تعویق مسابقات آسیایی ضرر هنگفتی به هندبال زد

سایر ورزش ها - 19 اردیبهشت 1401 ساعت 19:46 - 573 بازدید

علیرضا پاکدل رییس فدراسیون هندبال : تعویق مسابقات آسیایی ضرر هنگفتی به هندبال زد

دیدگاه ها