دبل شهاب زاهدی برای پوشکاش مقابل مژوکوفسد

سایر لیگها - 10 اردیبهشت 1401 ساعت 19:59 - 17.3K بازدید

پیروزی پوشکاش در روزی که زاهدی در حضور کامل خود موفق به ثبت دبل شد.

دیدگاه ها