صدور قرار منع تعقیب در پرونده فساد فوتبال

فوتبال باشگاهی - 05 بهمن 1400 ساعت 19:29 - 3K بازدید

صدور "قرار منع تعقیب" در پرونده فساد فوتبال

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده فساد فوتبال که در کمیسیون اصل 90 مطرح است گفت: پرونده‌هایی که آقای قاضی‌زاده هاشمی بیان کرده است یک پرونده‌ای است که چند سال قبل به دستگاه قضائی ارجاع شده و مربوط به سال جاری نیست.  

در این پرونده که از کمیسیون اصل نود آمده در مرجع قضائی به قرار منع تعقیب منتهی شده زیرا گزارش واصله کلی بود و در این خصوص از ضابطین نظرخواهی شده بود و پاسخ برخی از آنها به گزارش این بود که آسیب‌شناسی کردیم و نقش افرادی که در فساد دخالت داشتند مشخص نشده و معلوم نبود چه کسی متهم است و چه جرمی مرتکب شده و چه میزان نقص داشت.  

در سال 1398 این پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده است؛ البته در خصوص وزارت ورزش و برخی قراردادها پرونده‌هایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

دیدگاه ها