حسین مالکی کاپیتان سایپا: ده دقیقه تمرکز نداشتیم

فوتبال باشگاهی - 03 بهمن 1400 ساعت 17:44 - 664 بازدید

صحبت های حسین مالکی کاپیتان سایپا پس از شکست برابر آرمان گهر

دیدگاه ها