عبدالله زاده: بازهم روی اشتباهات فردی شکست خوردیم

فوتبال باشگاهی - 02 بهمن 1400 ساعت 20:40 - 2385 بازدید

کل بازی دست ما بود؛

عبدالله زاده:  بازهم روی اشتباهات فردی شکست خوردیم

دیدگاه ها