منصوریان: کل بازیکنان ما از جمله ریکانی ماندنی هستند

ایران - 01 بهمن 1400 ساعت 22:04 - 3739 بازدید
1
اشتراک

علیرضا منصوریان: کل بازیکنان ما از جمله طالب ریکانی ماندنی هستند

 

به شروین بزرگ از بعضی‌ تیم‌ها پیام و پسغام داده‌اند.

 

به طور ویژه از تیم‌های بزرگ پایتخت خواهش می‌کنم بضاعت فوتبالی ما را بهم نزنند.

 

به احتمال فراوان در نیم‌فصل خرید نخواهیم داشت؛ ما خودمان تولید کننده ستاره هستیم.

دیدگاه ها