تمجید اسکوچیچ از حسینی؛ تیم مهم تر از هرچیزی است

فوتبال باشگاهی - 01 بهمن 1400 ساعت 13:41 - 7018 بازدید

دراگان اسکوچیچ:

مجید حسینی در دو سال گذشته در تیم من بازی نکرده اما هر بار با انرژی کامل در اردوها حضور داره

دیدگاه ها