اسکوچیچ: رکوردشکنی ها برای من اهمیتی ندارد

فوتبال باشگاهی - 01 بهمن 1400 ساعت 13:13 - 1438 بازدید

اسکوچیچ: رکوردشکنی ها برای من اهمیتی ندارد بلکه آن چیزی که برای من اهمیت دارد روحیه و ذهنیت برنده ای است که در تیم وجود دارد

دیدگاه ها