چرا پیکان و مس برای مجوز حرفه ای اقدام نکردند؟

فوتبال باشگاهی - 01 بهمن 1400 ساعت 12:07 - 887 بازدید

چرا پیکان و مس برای مجوز حرفه ای اقدام نکردند؟ توضیحات سهیل مهدی در این باره

دیدگاه ها