توضیحات محمودزاده درباره شکایت پدیده از پرسپولیس

فوتبال باشگاهی - 01 بهمن 1400 ساعت 11:41 - 4589 بازدید

فریبرز محمودزاده: هم پرسپولیس به واسطه شکایت پدیده و هم تیم‌های دیگر برای ثبت بازیکن باید از کمیته وضعیت تأییدیه بگیرند

دیدگاه ها