توضیحات رغبتی درباره واگذاری سرخابی ها به وزارت اقتصاد و صمت

ایران - 29 دی 1400 ساعت 15:05 - 2157 بازدید

صحبت های رغبتی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس به وزارت اقتصاد و صمت

دیدگاه ها