گل سوم پورتو به بلننسز توسط طارمی

گل بازی - 27 دی 1400 ساعت 01:38 - 207699 بازدید

تاثیرگذاری مثبت طارمی تمامی ندارد. او از دقیقه 39 وارد زمین شد و عامل موثری برای موفقیت پورتو در خط حمله شد.

دیدگاه ها