صفر تا صد حضور صدری در مدیریت پرسپولیس

فوتبال باشگاهی - 24 دی 1400 ساعت 22:05 - 5432 بازدید

صدری‌هم رفت تا درویش مدیرعامل پرسپولیس شود.

دیدگاه ها