نظر ساکت درمورد قرارداد مارک ویلموتس

حواشی - 24 دی 1400 ساعت 14:13 - 7139 بازدید

ساکت:  ویلموتس 5 ماه خویشتنداری کرد و دلیلش هم فقط رایزنی مهدی تاج بود

کامنت دیدگاه ها