معیارهای اعطای مجوز حرفه ای از زبان محمدرضا ساکت

حواشی - 24 دی 1400 ساعت 13:30 - 1692 بازدید

معیارهای اعطای مجوز حرفه ای از زبان مدیرعامل سپاهان که موفق به کسب مجوز حرفه ای از AFC شد.

کامنت دیدگاه ها