ترابی: امیدوارم درویش با علم به مشکلات آمده باشد

ایران - 23 دی 1400 ساعت 20:40 - 4603 بازدید
2
اشتراک

انتظار نداشتیم آقای صدری عوض شود؛

مهدی ترابی: شرایط سایپا با پرسپولیس خیلی متفاوت است

کامنت دیدگاه ها