سیدجلال حسینی: حذف آسیایی اتفاق خوبی بود

ایران - 23 دی 1400 ساعت 20:14 - 9627 بازدید
1
اشتراک

20 درصد دریافتی داشتیم؛

نه پارسال پاداش داشتیم نه امسال!

سیدجلال حسینی: حذف آسیایی اتفاق خیلی خوبی بود

کامنت دیدگاه ها