مناظره جالب درمورد حق پخش و فوتبال حرفه ای در سال 93

خاطره انگیزها - 24 دی 1400 ساعت 15:51 - 6701 بازدید

مناظره مجید جلالی ، خداداد عزیزی ، هوشنگ نصیرزاده با عضو فراکسیون ورزش مجلس در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد.

در تمامی دولت ها وعده خصوصی سازی یا حق پخش مطرح شده و بارها کارشناسان فوتبال برای تک تک اعضای مسئول وقت توضیحات کامل داده اند که باید فوتبال را چگونه حرفه ای اداره کرد . شاید در نظر کارشناسان اشتباهی باشداما راهکارهای مثبتی نیز ارائه شده اما هیچ گاه آن طور که باید به مقوله خصوصی سازی و حق پخش، رسیدگی ثمر بخش نشد و همیشه در وعده ها باقی ماند.

امید به آنکه در دولت فعلی با عزم راسخ به حرفه ای گری فوتبال و خصوصی سازی سرخابی ها با راهکار مناسب اقدام عملی شود و پس از دهه ها این مسئله با پایان خوش همراه باشد.

نظر شما در مورد سخنان این عزیزان چیست؟ با نظر کدامیک موافق هستید؟

دیدگاه ها