مسابقه شطرنج سریع زیبای فیرزوجا با حریف هندی

سایر ورزش ها - 14 دی 1400 ساعت 23:23 - 22579 بازدید

مسابقه شطرنج سریع زیبای فیرزوجا با حریف هندی
مسابقات شطرنج سریع سال 2021

دیدگاه ها