صادق بارانی: چنین امکاناتی را تجربه نکرده بودم

فوتبال باشگاهی - 11 دی 1400 ساعت 18:09 - 8497 بازدید

بارانی: در تمام دوران ورزشی خودم چنین امکاناتی را تجربه نکردم

دیدگاه ها