ثبت رکورد جدید تک ضرب توسط تالاخادزه (225kg)

سایر ورزش ها - 26 آذر 1400 ساعت 16:10 - 20980 بازدید

لاشا تالاخادزه رکورد حرکت یک ضرب را با مهار وزنه 225 کیلوگرم شکست

دیدگاه ها