نصیرزاده: نسبت به برگزاری مسابقات آزاد خوشبین هستم

سایر ورزش ها - 16 آذر 1400 ساعت 19:49 - 500 بازدید
0
اشتراک

نصیرزاده: با ورود این تعداد  از قهرمانان جهان و المپیک به برگزاری مسابقات آزاد خوشبین هستم.

دیدگاه ها