میثاقی: از هفته آینده هواداران به ورزشگاه میروند

فوتبال باشگاهی - 15 آذر 1400 ساعت 22:39 - 3173 بازدید
0
اشتراک

محمد حسین میثاقی مجری فوتبال برتر: به نظر میرسد قرار است 30 درصد جمعیت ورزشگاه ها به روی تماشاگران باز شود

کامنت دیدگاه ها