مددی: یک دوربین داریم و آن هم مال صداوسیماست

ایران - 13 آذر 1400 ساعت 15:25 - 4334 بازدید
1
اشتراک

در توجیه ممانعت از فعالیت دوربین سازمان لیگ  

مددی: یک دوربین داریم و آن هم مال صداوسیماست

کامنت دیدگاه ها