عدم حضور تماشاگران به خاطر کرونا یا فشار AFC برای ورود بانوان؟

حواشی - 12 آذر 1400 ساعت 15:18 - 3673 بازدید

دلیل عدم مجوز حضور تماشاگران به استادیوم چیست؟ در زمانی که متروها و سینماها قابل استفاده هستند دلیل عدم صدور مجوز حضور تماشاگران چیست؟ پاسخ فریبرز محمودزاده مسئول برگزاری مسابقات لیگ یک به این سوال.

دیدگاه ها