سوپرگل عباس عسکری برای شمس آذر

فوتبال باشگاهی - 11 آذر 1400 ساعت 21:47 - 16184 بازدید

تک گل شمس آذر در مقابل خوشه طلایی ساوه روی ضربه ایستگاهی زیبای عباس عسکری
 

دیدگاه ها