جنگ سرخابی ها با سازمان لیگ به هیئت دولت رسید

ایران - 11 آذر 1400 ساعت 19:30 - 4851 بازدید
0
اشتراک

سخنگوی دولت: مقرر شد بحث پیرامون تبلیغات محیطی در کارگروهی شامل صداوسیما، وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال بررسی شود و پیشنهاد مشترک را تقدیم هیئت وزیران کنند

کامنت دیدگاه ها