نمیدانم چرا مقابل تیم های ضعیف نمایش خوبی نداریم

سایر ورزش ها - 10 آذر 1400 ساعت 18:00 - 1893 بازدید

شکیبا (کاپیتان والیبال سایپا): نمیدانم چرا مقابل تیم های ضعیف نمایش خوبی نداریم

دیدگاه ها