اگر ادعا بود چرا استقلال یک میلیارد را واریز کرد؟

فوتبال باشگاهی - 09 آذر 1400 ساعت 02:17 - 18459 بازدید
4
اشتراک

صحبت های خدایی خطاب به درودگر درباره تبلیغات محیطی

کامنت دیدگاه ها