اعتراض شهربانو منصوريان به نحوه انتخابات

سایر ورزش ها - 07 آذر 1400 ساعت 17:59 - 3221 بازدید
0
اشتراک

منصوریان: به من گفته بودند  امروز فقط احکام را تحویل می دهند
اعتراض شهربانو منصوريان به نحوه انتخاب رييس و نايب رييس كميسيون ورزشكاران

کامنت دیدگاه ها