سلیمی: کاش ساعی با اطلاعات بیشتری انتقاد میکرد

سایر ورزش ها - 07 آذر 1400 ساعت 17:57 - 2633 بازدید
1
اشتراک

سلیمی:  ایکاش آقای ساعی با اطلاعات بیشتری انتقاد می کردند

کامنت دیدگاه ها