مصدومیت بسیار شدید نیمار مقابل سنت آتین

فوتبال باشگاهی - 07 آذر 1400 ساعت 17:35 - 57515 بازدید
0
اشتراک

دقیقه 86: مصدومیت بسیار شدید نیمار که منجر به خروج این ستاره از زمین شد.

مصدومیت به حدی بود که نیمار به گریه افتاد!

کامنت دیدگاه ها