گنج زاده: در خودم دیدم که میتوانم کمک کنم

سایر ورزش ها - 07 آذر 1400 ساعت 16:44 - 1258 بازدید
0
اشتراک

صحبت های سجاد گنج زاده و نجمه خدمتی پس از  انتخاب شدن به عنوان رئیس و نایب رئیس کمیسیون ورزشکاران

 

گنج زاده: در خودم می دیدم و به همین خاطر نامزد شدم

 

خدمتی : کوچکترین عضو کمیسیون هستم اما تجربه دارم

کامنت دیدگاه ها