پایان مناظره جنجالی درودگر و سمیعی بدون نتیجه!

حواشی - 05 آذر 1400 ساعت 15:01 - 17813 بازدید

پایان مناظره جنجالی درودگر و سمیعی بدون نتیجه و قضاوت با مردم!

کامنت دیدگاه ها