صحبتهای هواداران پرسپولیس درباره نحوه بلیت فروشی بازی

ایران - 03 آذر 1400 ساعت 20:38 - 2722 بازدید
0
اشتراک

شرایط بلیت فروشی و‌ دیدگاه هواداران درباره نحوه بلیت فروشی بازی پرسپولیس

کامنت دیدگاه ها