ضربه دیدنی ساپونارا؛ گل دوم فیورنتینا به میلان

ایتالیا - 30 آبان 1400 ساعت 00:15 - 7384 بازدید
0
اشتراک

ضربه دیدنی ساپونارا؛

گل دوم فیورنتینا به میلان در دقیقه 45

فیورنتینا 2 - میلان 0

کامنت دیدگاه ها