گنج زاده: اعضای دوره قبلی میانه خوبی باهم نداشتند!

سایر ورزش ها - 21 آبان 1400 ساعت 13:45 - 955 بازدید
0
اشتراک

سجاد گنج زاده: اعضای کمیسیون ورزشکاران در دوره قبلی میانه خوبی باهم نداشتند!
صحبت های سجاد گنج زاده در حاشیه مراسم انتخابات کمیسیون ورزشکاران

 

 

کامنت دیدگاه ها