خلاصه فوتسال گیتی پسند 7 - حفاری اهواز 2

سایر ورزش ها - 13 آبان 1400 ساعت 17:59 - 7005 بازدید

گیتی پسند 7

گل:علی اصغر حسن زاده ،سعید احمد عباسی 3، محمد رضا سنگ سفیدی،مسعود یوسف، فرهاد توکلی

ملی حفاری اهواز 2

دیدگاه ها