صحبتهای مهدوی کیا پیش از شروع تمرین ریکاوری بازی با لبنان

حواشی - 07 آبان 1400 ساعت 15:56 - 2523 بازدید
0
اشتراک

صحبتهای مهدی مهدوی کیا سرمربی تیم امید پیش از شروع تمرین ریکاوری تیم امید پس از بازی با امید لبنان

کامنت دیدگاه ها