پاسخگویی به مسایل اخیر فدراسیون توسط کامرانی فر

ایران - 04 آبان 1400 ساعت 16:15 - 2340 بازدید
1
اشتراک

اظهارات حسن کامرانی فر دبیرکل فدراسیون فوتبال پس از پایان جلسه هیئت رییسه و پاسخ او به سوالات مختلفی که در خصوص مسایل اخیر فدراسیون توسط خبرنگاران مطرح شده است

کامنت دیدگاه ها