حمایت مجری تلویزیون از آجورلو در جنگ با سازمان لیگ

فوتبال باشگاهی - 01 آبان 1400 ساعت 12:26 - 11014 بازدید
3
اشتراک

صحبت های مجری برنامه ایران فعال درباره درخواست آجورلو مدیرعامل استقلال از سازمان لیگ

کامنت دیدگاه ها