جزئیات قرارداد کارگزار جدید باشگاه استقلال توسط درودگر

ایران - 30 مهر 1400 ساعت 02:03 - 4326 بازدید
1
اشتراک

جزئیات قرارداد کارگزار جدید باشگاه استقلال توسط درودگر: سرمایه آن شرکت فقط یک میلیون تومان است!

 

از 500 میلیارد تومان؛ 150 میلیارد تبلیغات محیطی، 200 میلیارد حق پخش و مبلغی هم مربوط به پیامک است که این موارد قابلیت اجرا ندارد.

 

کامنت دیدگاه ها