عقیلی: امتیاز خوبی از آلومینیوم گرفتیم

فوتبال باشگاهی - 28 مهر 1400 ساعت 12:30 - 2687 بازدید
1
اشتراک

صحبت های هادی عقیلی مربی تیم پدیده مشهد درباره تساوی برابر آلومینیوم اراک در مشهد

کامنت دیدگاه ها