نویدکیا: بردیم اما بازی دلچسبی نبود

ایران - 27 مهر 1400 ساعت 22:20 - 3719 بازدید
1
اشتراک

نویدکیا: بردیم اما بازی دلچسبی نبود
کنفرانس خبری محرم نویدکیا سرمربی سپاهان اصفهان پس از دیدار با مس رفسنجان

کامنت دیدگاه ها