دقیقی: سعی می‌کنیم با تیم امید تعامل کنیم

ایران - 27 مهر 1400 ساعت 18:40 - 1117 بازدید
0
اشتراک

سعید دقیقی: ۳۰ درصد از بازیکنان پیکان عضو تیم امید هستند
دقیقی: سعی می‌کنیم با تیم امید تعامل کنیم

کامنت دیدگاه ها