دختران هاکی روی یخ ایران بعد از برد تاریخی

سایر ورزش ها - 27 مهر 1400 ساعت 13:20 - 6469 بازدید
0
اشتراک

ملحیه خرم باقری مربی تیم ایران:برای شروع خیلی خوب بودیم
اعظم سنائی مربی و کاپیتان اسکیت هاکی ایران بعد از برد امارات:آینده این رشته روشن است
 

کامنت دیدگاه ها