درخواست رفیعی از رئیس قوه قضائیه: پرونده‌های فوتبالی را به مراجع قضایی نبرید

ایران - 27 مهر 1400 ساعت 01:22 - 1896 بازدید
1
اشتراک

درخواست مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال از رئیس قوه قضائیه: آقای اژه‌ای! پرونده‌های فوتبالی را به مراجع قضایی نبرید؛ خطر تعلیق وجود دارد

کامنت دیدگاه ها